Vai a sottomenu e altri contenuti

Progetu 'JEO AMO SA PACHE': martis 2 de nadale unu abboju nou

Data: 28/11/2014
Progetu 'JEO AMO SA PACHE': martis 2 de nadale unu abboju nou

ORUNE: PROGETU ''JEO AMO SA PACHE'' , MARTIS 2 DE NADALE UN'ABBOJU NOVU.

In s'àmbitu de su progetu ''JEO AMO SA PACHE'' fatu dae s'Amministratzione Comunale de Orune cun sa Biblioteca Comunale cun s'agiudu de s'ANPI e de su Cunsòrtziu de Letura Pùblica ''S.Satta'' de Nùgoro, s'at a fàghere martis 2 de nadale a sas oras 3 de borta de die (oras 15.00) in s'Aula Manna de s'Iscola Mèdia, unu abboju- dibàtitu novu: a pustis de su sàludu de su sìndigu dut. Micheli Deserra, sos reladores ant a èssere sa duttoressa Elene Zidda orunesa chi at fàghere una relata intitulada ''ESPERIENZA DI UN VIAGGIO IN PALESTINA'' e su pàrrocu de Orune don Micheli Muledda chi at fàghere sa relata ''DIO NON VUOLE LA GUERRA''. S'abboju-dibatitu est abertu a totus.

Documenti allegati

Documenti allegati
Titolo  Formato Peso
jeo amo sa pache 2 de nadale 2014 Formato pdf 250 kb

A chi rivolgersi

A chi rivolgersi - Referente
Ufficio/Organo: Area Sociale
Referente: MARIO SANNA
Indirizzo: Piazza Remigio Gattu, 14
Telefono: 0784276823  
Fax: 0784276280  
Email: servizisociali@comune.orune.nu.it
Email certificataa: servizisociali@pec.comune.orune.nu.it
Scheda ufficio: Vai all'ufficio
torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto